Sola strand

Sola strand

Ref:
Dato
25.05.09
Lokasjon
Sola, Stavanger Norway
Fotograf
Anita M. Ingebrigtsen

Sola strand

Sola strand
Ref:
Dato
25.05.09
Lokasjon
Sola, Stavanger Norway
Fotograf
Anita M. Ingebrigtsen